Privacy beleid

Deze website wordt beheerd door Troostwijk Veilingen B.V., gevestigd aan Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33170931 (“Troostwijk Veilingen”).

Troostwijk Veilingen gaat zorgvuldig om met de door u bij registratie of anderszins verstrekte persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige geldende wetgeving. Troostwijk Veilingen zal de persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en de benodigde maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Troostwijk Veilingen is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit Privacy Statement verstrekt Troostwijk Veilingen u meer informatie over (i) de wijze waarop uw gegevens worden verzameld en verwerkt, (ii) voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld en verwerkt, en (iii) uw rechten ten aanzien van het voorgaande, wanneer u van onze diensten en website gebruik maakt.

Wijze gegevensverwerking

Troostwijk Veilingen verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Functie;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Kantoorgegevens;
 • BTW nummer;
 • Betalingsgegevens;
 • Gebeurtenislogboek gebruikersaccount (MyTroostwijk);
 • Geschiedenis volgen, bieden en kopen van veilingen;
 • Financiële transactiegegevens;
 • E-mailvoorkeuren;
 • IP-adressen.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het aanmaken van een account (MyTroostwijk) en de uitvoering van een overeenkomst tussen u als Gebruiker en Troostwijk Veilingen met betrekking tot het organiseren en faciliteren van taxaties en veilingen. Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, dan kunt u geen gebruik maken van de diensten en producten die worden aangeboden door Troostwijk Veilingen.

Daarnaast verwerkt Troostwijk Veilingen:

 • Eventuele persoonsgegevens die u ons toestuurt in een e-mail;
 • Eventuele persoonsgegevens die zijn ontleend aan overige openbare bronnen, onder meer (zakelijke) sociale media platforms (Bijvoorbeeld: LinkedIn en Facebook).

Doeleinden van gegevensverwerking

Troostwijk Veilingen gebruikt uw gegevens voor zover noodzakelijk voor:

 • Het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met u, waaronder:
  • Het aanmaken van een account (MyTroostwijk) om te kunnen bieden op de veilingen van Troostwijk Veilingen;
  • Het afhandelen van een veilingbieding (bestelling, betaling, facturatie en contact);
  • Het bewaren in de Troostwijk Database (T.O.M.) om (toekomstige) deelname aan veiling(en) eenvoudiger te maken; en
  • Het beantwoorden van vragen en verzoeken over onze diensten.
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Troostwijk Veilingen, waaronder:
  • Het onderhouden van contact met de bezoekers en partners van Troostwijk Veilingen;
  • Het controleren, verbeteren en beveiligen van de website; en
  • Het informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website.

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden van Troostwijk Veilingen, zoals nieuwsbrieven, veilingupdates, updates over nieuwe verkopingen, zal Troostwijk Veilingen bij registratie vragen om uw toestemming of uit de administratie blijkt dat u inmiddels toestemming heeft gegeven. [Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben. Tevens kunt u zich in uw account (MyTroostwijk) afmelden voor de voornoemde updates.]

Ontvangers van gegevens

De door u verstrekte gegevens worden aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens worden doorgegeven aan de volgende derden:

 • Vero voor mailing met Gebruikers;
 • Flowmailer voor mailing met Gebruikers;
 • Primarily Exact voor financiële afhandeling van Gebruikers;
 • Freshdesk voor administratieve afhandeling van Gebruikers;
 • Hostingproviders voor het onderhouden van de website.

Bijzondere persoonsgegevens

Troostwijk Veilingen zal geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken, te weten ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen en genetische gegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Troostwijk Veilingen zal uw persoonsgegevens zo veel mogelijk verwerken binnen de Europese Unie. Troostwijk Veilingen zal uw persoonsgegevens uitwisselen of doorgeven aan een land buiten de Europese Unie, indien een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt gegarandeerd door middel van een overeenkomst, goedgekeurde gedragscode of certificering.

Beveiliging

Troostwijk Veilingen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking en ten einde te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend voor de specifieke doeleinden worden gebruikt.

Troostwijk Veilingen neemt de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token;
 • Het gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Het bijhouden van alle logs bij het opvragen van persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Troostwijk Veilingen bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Troostwijk Veilingen houdt een termijn aan van maximaal 10 (tien) jaar na het moment dat het account voor het laatst actief is geweest.

Cookies

Troostwijk Veilingen kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, de bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. Door op ‘akkoord’ te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Deze cookies stellen Troostwijk Veilingen in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en producten en om haar dienstverlening aan te passen aan uw wensen.

Via onze website worden de volgende tracking cookies geplaatst om u gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen:

 • Segment.com
 • AdRoll
 • Google Analytics

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van hyperlinks met deze internetsite zijn verbonden. Troostwijk Veilingen kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U kunt een verzoek indienen tot inzage in de gegevens die we van u verwerken;
 • U kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken, voor zover het recht op dataportabiliteit op u van toepassing is;
 • U kunt een verzoek indienen tot correctie, verwijdering of beperking van de gegevens die we van u verwerken;
 • U kunt verzet aantekenen of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van de bovenstaande rechten, of vragen heeft over dit Privacy Statement, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) via het e-mailadres: dpo@troostwijkauctions.com of per gewone post:

Troostwijk Veilingen B.V.
Overschiestraat 59
1062 XD Amsterdam
Nederland

Wij zullen op uw verzoek of vraag reageren in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u van mening bent dat het verwerken van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Troostwijk Veilingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018.