Strona główna
Wszystkie aukcje
Śledzony

Wyłączenie odpowiedzialności

Dane prezentowane na tej stronie internetowej, łącznie z tekstami, zdjęciami, ilustracjami, materiałami graficznymi, nazwami (handlowymi) i logo, są własnością TBAuctions B.V. i są chronione prawem autorskim, nazwami domen, prawami do znaków towarowych, patentami i innymi prawami własności intelektualnej. Wszystkie prawa własności intelektualnej organizacji powiązanych z TBAuctions B.V. są wyłączną własnością TBAuctions B.V.

Wymienione tu prawa nie są w żaden sposób przenoszone na osoby (prawne), które uzyskują dostęp do tej strony internetowej. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek publikowanie treści tej strony internetowej, powielanie lub odpłatne udostępnianie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody TBAuctions B.V. jest niedozwolone. Nieuprawnione lub niewłaściwe korzystanie z tej strony internetowej lub jej treści może stanowić naruszenie wyżej wymienionych praw w szerokim znaczeniu tego słowa.

Zawartość tej strony internetowej została opracowana z dużą starannością. Mimo to jest możliwe, że niektóre informacje z czasem stały się nieaktualne. TBAuctions B.V. nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych na podstawie informacji zawartych na tej stronie i na stronach internetowych organizacji powiązanych z TBAuctions.

Przegląd organizacji powiązanych z TBAuctions B.V. można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych i plikach cookie.

Pobierz aplikację Troostwijk Auctions już teraz!

Szybko. Łatwo. Bezpiecznie.

    Google playApp store