• Amsterdam, 22-02-'17 16:14:22 CET
Hem

Friskrivningsklausul

Villkoren i denna ansvarsfriskrivning gäller för denna webbplats. Vänligen läs igenom nedanstående friskrivningsklausul. Genom att besöka denna webbplats och / eller använder informationen på denna webbplats på internet, deklarerar du att hålla med denna ansvarsfriskrivning. Vid eventuella motstridigheter mellan villkoren för specifika produkter och tjänster av Troostwijk Veilingen och denna friskrivningsklausul , kommer villkoren för dessa produkter och tjänster att ha företräde.

 

Användning av denna hemsida

Den information som erbjuds via denna hemsida får inte användas i stället för rådgivning. Alla beslut är baserade på denna information för ditt konto och din egen säkerhet. Trots Troostwijk Veilingen's ansträngningar att erbjuda korrekt, fullständig och aktuell information från tillförlitliga källor, kan Troostwijk Veilingen inte ge någon garanti, uttryckligen eller underförstått, att den information som erbjuds på eller genom denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell.

Troostwijk Veilingen förvaltar och underhåller denna webbplats från Nederländerna och kan därför inte garantera att informationen som erbjuds på denna webbplats kommer att vara lämpliga för eller finnas tillgängliga I andra länder. Om du använder denna webbplats och i andra länder än Nederländerna, kommer du att ansvara för efterlevnaden av gällande lokal lagstiftning. Troostwijk Veilingen garanterar inte felfri och kontinuerlig drift av denna webbplats. Användning av Internet webbplatsen på ett sådant sätt att det skulle kunna hindra användningen av andra Internet-användare, äventyrar tillämpningen av denna hemsida och / eller negativt påverka den information som erbjuds på denna webbplats eller om program som används, är inte tillåtet.

 

Immateriella rättigheter

Troostwijk Veilingen, eller innehavaren, förbehåller sig alla rättigheter ( inklusive upphovsrätter, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter) för all information ( inklusive all text, grafik och logotyper) erbjuds på eller genom denna hemsida. Det är förbjudet att kopiera, ladda ner, publicera på något sätt, distribuera eller multiplicera information på denna webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från Troostwijk Veilingen eller rättsligt bindande samtycke av innehavaren. Du har rätt att skriva ut och / eller ladda ner informationen på denna webbplats för personligt bruk.

 

Ansvar Uteslutning

Troostwijk Veilingen och / eller dess agenter eller underleverantörer tar inte något ansvar för direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga, immateriella eller följdskador (inclusive vinst förluster), oavsett om Troostwijk Veilingen har informerats om möjligheten av sådana skador, vilket på något sätt, dock inte begränsat till, fel, virus, eller andra brister I utrustning och annan programvara som deltar I tillgång till eller användning av denna webbplats, den information som erbjuds på eller via denna hemsida, avlyssning, modifiering eller felaktig användning av information som skickas till Troostwijk Veilingen eller till dig, funktion eller inte är tillgängliga på denna hemsida, missbruk av webbplatsen, förlust av data, nedladdning eller användning av programvara som görs tillgänglig via denna webbplats eller tredje parts fodringar om användning av denna webbplats.

 

Tillämplig lag

Denna hemsida och Friskrivningsklausul omfattas av nederländsk lag. Alla tvister om eller som följer denna Friskrivningsklausul kommer uteslutande prövas av behörig domstol i Nederländerna.

Troostwijk använder cookies för att ge en bättre upplevelse med innehållet på denna webbplats. Accepterar du dessa cookies? Acceptera cookies Avvisa cookies