Strona główna
Wszystkie aukcje
Śledzony
Aktualna oferta
Liczba ofert

Minimalny krok oferty: Lub
Koszt aukcji
VAT
Podatek VAT doliczany do kosztów aukcji
Całkowita kwota do zapłaty

Informacje o tej partii

Informacje o partii

Prosimy o uwagę!
Załadunek z boku do 5.000 kg możliwy dużym wózkiem widłowym na miejscu na własne ryzyko. Odbiór jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00. Transport na terenie Niemiec możliwy na życzenie po zakończeniu aukcji. W przypadku późnego odbioru zostanie naliczona opłata za przechowywanie w wysokości 20 € za partię dziennie, którą należy uiścić gotówką w momencie odbioru.