• Amsterdam, 20-02-'17 09:39:20 CET
Vastgoed

Wilt u gaan bieden?

Verkoopmethoden

Bekijk eerst goed of het gaat om een ONLINE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING of een VERKOOP BIJ OPBOD EN AFSLAG zodat u kunt zien hoe het verkoopproces in zijn werk gaat.

Verkoop bij inschrijving

Bij de betreffende kavel ziet u duidelijk staan ONLINE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING. U doet bij een online verkoop bij inschrijving (meteen) uw beste bod en is er geen sprake van een opbodproces. U kunt meer dan één bieding uitbrengen mits de latere bieding een hoger geboden bedrag bevat dan het vorige. De geboden bedragen van andere bieders zijn niet zichtbaar.

Op het sluitingstijdstip kunt u niet meer bieden. Er geldt dan ook geen 5-minuten regel zoals bij een verkoop bij opbod en afslag. Na afloop van de sluiting van de verkoop bij inschrijving, overleggen wij de binnengekomen biedingen met de opdrachtgever.

Wij informeren u na enkele dagen of het vastgoed waar u op geboden heeft, u wordt gegund.

Tot slot volgt de eigendomsoverdracht bij de notaris.

U kunt meer dan één bieding uitbrengen mits de latere bieding een hoger geboden bedrag bevat dan het vorige.

Verkoop bij opbod en/of afslag

Een ONLINE VERKOOP BIJ OPBOD EN AFLSAG werkt als volgt.

Bij de opbodfase kunt u opbieden. U ziet op de website het hoogst geboden bedrag en het aantal biedingen.

Als er ook nog een afslagfase is, wordt na sluiting van de opbodfase ‘teruggeteld’ vanaf een bepaald bedrag binnen een bepaalde tijd, normaliter een kwartier. Drukt u in de afslagfase als eerste op de knop ‘Van Mij’, dan bent u de hoogste bieder. Drukt niemand op die knop, dan is diegene die het hoogste bedrag in de opbodfase heeft geboden, de hoogste bieder.

Na sluiting van de verkoop, bespreken wij de verkoopresultaten met de opdrachtgever. Daarna informeren wij u na enkele dagen of het vastgoed waar u op geboden heeft, u wordt gegund.

Tot slot volgt de eigendomsoverdracht bij de notaris.

Belangrijkste verschillen verkoopmethoden

Verkoop bij inschrijving Verkoop bij opbod en afslag
Bieden zonder opbodproces Bieden met opbod- en afslagproces
Géén bedragen zichtbaar op de website Biedingen zijn zichtbaar op de website
Géén startbedrag Startbedrag
Tijdstip sluiting is einde biedmogelijkheid 5 minuten-regel bij bod in laatste vijf minuten

 

Tips bij aankoop

  1. Lees alle projectinformatie aandachtig door en let daarbij goed op de specifieke verkoopvoorwaarden, want daarin staan de verkoopprocedure, de verkoopvoorwaarden en belangrijke data in het verkoopproces.
  2. Iedere locatie en ieder gebouw is uniek. De aankoop van vastgoed is bovendien voor u misschien een niet-alledaagse gebeurtenis. Hoe dan ook, wij adviseren u om te gaan kijken op locatie en naar de kijkdag(en) te gaan als deze wordt georganiseerd.
  3. Nadat de verkoop op onze website is geëindigd, duurt het enige dagen voordat u weet of het vastgoed u gegund wordt. Na afloop van de gunningtermijn krijgt u hierover bericht, ook als het u niet gegund wordt.
  4. Wordt het vastgoed u gegund? Van harte gefeliciteerd! Binnen enkele dagen dient u (meestal) een waarborgsom te storten bij de notaris die verbonden is aan de betreffende online verkoop.
  5. Vervolgens maakt de notaris met u een afspraak voor de notariële overdracht. Voorafgaand aan de overdracht dient het gehele bedrag op de rekening bij de notaris te staan. Nadat het vastgoed aan u is overgedragen, draagt u het risico er van. Zorg dan ook dat u het vastgoed vanaf de dag van notariële overdracht heeft verzekerd!
  6. Tot slot: onze online verkopen staan onder toezicht staan van een notaris.

 

Let op: een bod is bindend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Als het kavel u gegund wordt en later blijkt dat u het verschuldigde bedrag niet kunt voldoen, zijn daar kosten aan verbonden.
Heeft u vragen? Bel ons of mail naar info@troostwijkvastgoedverkoop.nl.

Troostwijk maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen.ACCEPTEER COOKIES WEIGER COOKIES