• Amsterdam, 26.02.'17 22:14:32 CET
Home

Jogi nyilatkozat

Az ebben a Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek csak erre a honlapra vonatkoznak. Kérjük olvassa el figyelmesen a Jogi Nyilatkozatot. A honlap és/vagy az ott található információk használatával Ön elfogadja a Jogi Nyilatkozatot. Amennyiben ellentmondás áll fenn bizonyos terméket feltételei és a Troostwijk Veilingen szolgáltatásai és ezen Jogi Nyilatkozat között, akkor ezen terméket és szolgáltatások feltételei lesznek a mérvadók.

 

A honlap használata

A honlapon található információk nem használhatók jogi tanács helyett. Ezen információ alapján hozott döntésekért a felhasználó a felelős és a következményeket is a felhasználó viseli. Annak ellenére, hogy a Troostwijk Veilingen pontos, teljes és naprakész információt kínál megbízható forrásból, a Troostwijk Veilingen nem nyújt se kifejezett, se hallgatólagos garanciát, hogy a honlapon található vagy azon keresztül elérhető információ pontos, teljes vagy naprakész.

A Troostwijk Veilingen ezt a honlapot Hollandiában üzemelteti, ezért nem garantálja, hogy a honlapon elérhető információk más országok számára is megfelelők és elérhetők lesznek. Ha nem Hollandiában használja ezt a honlapot, akkor a helyi alkalmazandó jogszabályok vonatkoznak a felhasználóra. A Troostwijk Veilingen nem garantálja a honlap hibátlan és folyamatos működését. A honlapot úgy használni, hogy az akadályozza a többi felhasználót, veszélyeztesse a honlap üzemeltetését, és/vagy negatívan befolyásolja az oldalon fellelhető információkat vagy a használt szoftvert, nem megengedett.

 

Szellemi Tulajdonjogok

A Troostwijk Veilingen, vagy tulajdonos, fenntartja a jogát (beleértve a szerzői jogot, védjegyeket, szabadalmakat és más szellemi tulajdonjogokat) minden információra (beleértve minden szöveget, grafikát és logót), mely ezen a honlapon található vagy ezen a honlapon keresztül elérhető. Tilos lemásolni, letölteni, bármilyen formában közzé tenni, forgalomba hozni, vagy sokszorosítani a honlapon található információkat a Troostwijk Veilingen előzetes, írásos engedélye nélkül vagy a tulajdonos törvényes beleegyezése nélkül. Személyes használatra megengedett a honlapon található információk nyomtatása és/vagy letöltése.

 

Felelősségkizárás

A Troostwijk Veilingen és/vagy képviselői vagy alvállalkozói nem vállalnak magukra kötelezettséget a közvetlen, közvetett, speciális, járulékos, immateriális vagy azokból következő károkért (beleértve a veszteséget is), - tekintet nélkül arra, hogy a Troostwijk Veilingen értesült-e a kár lehetőségéről, - melyek – nem kizárólag - hibák, vírusok vagy más felszerelésbeli- vagy szoftverhiányosságok - mely ezen honlap eléréséhez és használatához szükséges – miatt, a honlapon található vagy azon keresztül elérhető információk miatt, a Troostwijk Veilingenhez vagy a felhasználóhoz küldött információk lehallgatása, megváltoztatása vagy nem megfelelő felhasználása miatt, a honlap működése vagy elérhetetlensége miatt, a honlappal való visszaélés, adatvesztés miatt, a honlap által elérhető szoftver letöltése vagy használata miatt, vagy harmadik fél a honlap használatára irányuló igénye miatt keletkezett.

 

Alkalmazandó Jog

Ez a honlap és a Jogi Nyilatkozat Hollandia jogi hatálya alá tartozik. A Jogi Nyilatkozattal kapcsolatos és a belőle adódó viták kizárólagosan Holland Királyság illetékes bírája elé lesznek terjesztve.

A színvonalasabb tartalom érdekében a Troostwijk sütiket (cookies) használ ezen az oldalon.Sütik engedélyezése Sütik tiltása