• Amsterdam, 24-04-'14 00:12:09 CET
Hjem

Vilkår og betingelser

Almindelige betingelser og vilkår for TroostwijkAuctions.com

Artikel 1. Definitioner

Websiden: websiden www.TroostwijkAuctions.com, som forvaltes af Troostwijk Veilingen B.V., med bopæl I Amsterdam;

Bruger: Den som har registreret på hjemmesiden;

Personlige oplysninger: detaljerne oplyst af brugeren kan spores til hans eller hendes person, deriblandt navn/adresse/by og bopæl samt e-mail adresse;

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. og/eller det’s datterselskab/er eller søsterselskab/er som vist på hjemmesiden;

Registrering: registreringen af brugeren på hjemmesiden ved udfyldelse af registreringsformularen som findes på hjemmesiden;

Bud: hvert beløb budt af brugeren for et parti på en auktion;

Parti: en genstand, eller et antal genstane der er auktioneret samlet (under et nummer);

Auktion: Offentligt salg af løsøre arrangeret af Troostwijk via internettet;

Køber: Brugeren som har fået partiet allokeret;

Bruger aftale: aftalen mellem Troostwijk og brugeren;

Almindelige betingelser og vilkår: disse almindelige betingelser og vilkår;

Almindelige betingelser og vilkår for online auktioner: de ekstra, supplerende eller afvigende fra de almindelige betingelser og vilkår for brugeren, gyldige betingelser for at deltage I en auktion;

Specifikke betingelser og vilkår for en online auktion: de ekstra, supplerende eller afvigende fra de almindlige betingelser og vilkår for brugeren, samt de almindelige betingelser og vilkår for en online auktion, gyldige betingelser og vilkår for deltagelse i en specifik auktion, som vist på hjemmesiden for den aktuelle auktion;

Artikel 2. Andvendelighed

2.1 De almindelige betingelser og vilkår for brugeren gælder for forholdet mellem brugeren og Troostwijk ved brugen af denne hjemmeside. I forbindelse med disse gælder privacy statement. Det er brugeren’s ansvar jævnligt at holde sig ajour med denne privacy statement.

2.2 Anvendeligheden af de almindelige betingelser og vilkår udover de eksisterende, så er de specifikke og/eller de almindelige betingelser og vilkår for online auktioner eksluderet.

Artikel 3. Bruger aftale

3.1 Bruger aftalen opstår gennem registrering på hjemmesiden og gør det muligt, blandt andet, for brugeren at følge auktionen på hjemmesiden. Bruger aftalen kan ikke overføres til tredje part. Under registreringen oplyser brugeren om sine personlige oplysninger til Troostwijk og vælger selv sin adgangskode for at få adgang til hjemmesiden.

3.2 Troostwijk bekræfter registreringen til brugerens email adresse hvorefter brugeren har adgang til auktionen ved brug af adgangskode. Brugeren er forpligtiget, efter at have fået adgang til hjemmesiden, at opføre sig anstændigt og ikke at forvolde skade på hjemmesiden eller andre brugere. Brugeren er ansvarlig for alle sine handlinger efter at have fået adgang ved brug af sin adgangskode.

3.3 Brugeren star inde for ægtheden af de personlige oplysninger angivet under registreringen. Hvis de personlige oplysninger ændre sig på noget tidspunkt, skal brugeren informere Troostwijk.

3.4 Troostwijk forbeholder retten til ensidigt at afvise og/eller opsige retten til registrering.

3.5 Troostwijk indtaster de personlige oplysninger ind I deres specielle administrative system. Gennem registrerering på hjemmesiden giver brugeren tilladelse til at gemme og bruge de personlige oplysninger.

3.6 Det er forbudt for brugeren at kopiere dele af, eller hele hjemmesiden eller at gore den tilgængelig (ved brug af deeplinks eller på anden måde) uden forudgående skriftlig tilladelse fra Troostwijk.

3.7 Gennem en (en gangs) registrering accepterer brugeren de almindelige betingelse og vilkår hver gang brugeren logger ind på hjemmesiden uanset om man lægger nogen bud.

Artikel 4. Auktionen

4.1 Troostwijk forbeholder sig retten til at aflyse en Auktion, at afslutte auktionen tidligere end angivet på hjemmesiden, eller at forlænge den. I tilfælde af en fejl på hjemmesiden som resultere I utilgængelighed for brugere, så har Troostwijk retten til at forlænge auktionen med 24 timer.

4.2 Brugerenbekræfter ved sin registrering at han har kendskab til og samtykker med de specielle vilkår for en internet auction med de tekniske ufuldkommenheder der kan opstå. Troostwijk frasiger sig al ansvar for skader der kan opstå, direkte og indirekte, inklusiv men ikke begrænset til, de skader der kan opstå ved brug af hjemmesiden, medmindre der har været forsætlig eller bevidst uagtsomhed fra Troostwijk’s side. Især, så acceptere Troostwijk ingen ansvar for hvilkensomhelst skade der måtte opstå fra:

  • handlinger foretagaet af brugeren der kunne være et resultat af oplysninger fundet på hjemmesiden;
  • umuligheden at bruge hjemmesiden (helt) og/eller anden fejl I hjemmesiden eller det supplerende system;
  • At partierne ikke møder specifikationerne fundet på hjemmesiden;
  • faktum at oplysningerne på hjemmesiden er ukorrekte, ufuldstændige eller uaktuelle;
  • fejl I software på hjemmesiden og/eller det supplerende system;
  • den ulovlige brug af systemer, herunder Troostwijk’s hjemmeside, af en tredjepart.


Artikel 5. Sikkerhed

5.1 Troostwijk stræber, ioverensstemmelse med kravevende til rigemelighed , at sikre det’s systemer mod tab af data og/eller mod hvilkensomhelst form for ulovlig brug og gennemføre de nødvendige tekniskke og organisatoriske foranstaltninger, hvorved der tages hensyn til status af teknologien, blandt andre ting.

5.2 Men Troostwijk er ikke ansvarlig for tab af data, beskadigelse af filer, ulovlig adgang til computer eller filer, viruser spredt via hjemmesiden eller andre ulovlige programmer eller filer eller enhver anden konsekvens af brugen af hjemmesiden.

5.3 Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Troostwijk har ingen myndighed over sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlig for indholdet af disse sites.

Artikel 6. Beskrivelsen af partierne

6.1 Troostwijk og den der har bestilt bortauktioneringen, stræber efter at beskrivelserne af patierne på hjemmesiden er så nøjagtige og klare som muligt, I auctions katalogerne, andre auctions brochure, announcer og lignende documenter, og acceptere ingensomhelst ansvar for skader som følge af urigtige eller ufuldstændige beskrivelser.

6.2 Medmindre andet udtrykkeligt er anført I de specifikke vilkår og betingelser af online auktionen så er linjer, kabler og/eller andre forbindelser til energy forsyning, kontrol eller production, der er beliggende på eller I et parti sælges kun til den første ventil montering eller identifikationsmærke. Underjordiske eller indbygget tilslutninger er aldrig del af et parti, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i de specifikke vilkår og betingelse for online auktionen.

Artikel 7. Ansvar

7.1 Troostwijk’s erstatningsansvar, hvis og I det omfang de øvrige esterende bestemmelser I de almindelige vilkår for brugeren og (hvis relevant) af de almindelige og specifikke vilkår og betingelser af online auktioner anvendes, vil stadig være begrænset til det beløb, som troostwijk’s ansvarsforsikring dækker I det pågældende tilfælde, forhøjet med et stipuleret overskydende mængde ihenholdtil den pågældende police, eller, hvis det er mindre, af det fakturerede beløb. Denne begrænsning gælder ikke I tilfælde af en forsætlig eller grov uagtsomhed fra Troostwijk’s side.

7.2 Troostwijk er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader. Endvidere, er Troostwijk’s ansvar I nforbindelse med eventuelle mangler I partiet (partierne) eller med hensyn til (påståede) tilsidesættelse af retten(den intellektuelle ejendom) tredjeparter er udlukket.

7.3 Når I samråd med tredjeparter, vil Troostwijk udøve den nødvendige forsigtighed. Troostwijk er heller ikke ansvarlig for eventuelle mangler af disse tredjeparter.

Artikel 8. Tilpasninger; virkning

8.1 Hvis og så vidt nogen bestemmelse I de almindelige vilkar og betingelser for brugeren er ugyldige eller er ophævet, og de resterende bestemmelser I de almindelige vilkår og betingelser forbliver uformindsket i kraft. Troostwijk vil derefter afgøre en ny bestemmelse til at erstatte den nul/ophævet bestemmelse hvorved hensigten med den nul/annuleret bestemmelse vil blive taget I betragtning.

8.2 Udover disse generalle betingelser og vilkår for brugeren, kan Troostwijk erklære almindelige betingelser og vilkår og specifikke vilkår og betingelser til at være gyldige. Dette skal bekræftes af brugeren, før auktionen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to, vil de specifikke betingelser og vilkår blive givet preference over de almindelige betingelser og vilkår for brugeren..

8.3 Afvigelser fa disse almindelige betingelser og vilkår for brugeren kan forekomme udelukkende hvis dette er fastsat skriftligt af en autoriseret representant for Troostwijk.

8.4 Troostwijk forbeholder sig ret tilat ændre disse generelle betingelser og vilkår for brugeren. Ændringer vil træde i kraft 24 timer efter de er blevet annonceret til brugeren per email.

Artikel 9. Gældende lov

9.1 Hollandsk lovgivning er gældende for disse generelle betingelser og vilkår for brugeren og de retlige forbindelser der er forbundet med auktionen.

9.2 Den hollandske tekst I de almindelige vilkår og betingelser er den oprindelige tekst. I tilfælde af at de almindelige vilkår og betingelser for brugeren er anvendt på flere sprog, vil den hollandske tekst derfor foretrækkes i tilfælde af manglende klarhed eller modsætninger.

9.3 Distrikt’s retten I Amsterdam er autoriseret til at (med forbehold for at retten til appel, og til lovgivninger der siger det modsatte) alene og endeligt afgøre afvigelser fra de almindelige vilkår og betingelser.

Har du nogen spørsmål om generellevilkå og betingelser for Troostwijkauctions.com ? Kontakt os venligst via helpdesk@troostwijkauctions.com.

Troostwijk bruger cookies til at levere en bedre oplevelse med indhold på dette websted. Vil du acceptere disse cookies?ACCEPT COOKIES Nægte cookies