• Amsterdam, 22.02.'17 16:12:49 CET
Jak nakupovat?

Platba a vyzvednutí

Ukončení

Po ukončení poslední položky aukce končí. Pouze tehdy je možné zjistit, zda jsou položky přiděleny. Po ukončení aukce obdržíte e-mail obsahující sdělení, že byla v sekci Mé nákupy na stránce MyTroostwijk umístěna kupní smlouva (proforma faktury).
Tento e-mail obdržíte zpravidla tentýž den, zaslání e-mailu však může trvat až dva pracovní dny. Pokud v uvedeném časovém horizontu žádný e-mail neobdržíte, znamená to, že vám položka nebyla přidělena.

 

Platba

Jakmile obdržíte kupní smlouvu, jste povinni neprodleně uhradit požadovanou částku.
Nejpozději do 3 pracovních dnů musí být částka převedena na účet společnosti Troostwijk uvedený na Vaší faktuře.

 

Vyzvednutí

Jakmile bude platba připsána společnosti Troostwijk, jste povinni si vyzvednout zboží ve stanovený den a čas a na místě stanoveném společností Troostwijk. Tyto informace najdete ve specifických smluvních podmínkách.
Není-li ve specifických smluvních podmínkách uvedeno jinak, jste povinni provést demontáž svých položek sami na základě pokynů společnosti Troostwijk.

Troostwijk uses cookies to provide a better experience with content on this site.Přijímat všechny cookies Cookies odmítal