• Amsterdam, 22.02.'17 16:14:00 CET
Vybavení na prodej

Metody prodeje

S pobočkami po celé Evropě představuje společnost Troostwijk Auctions kvalifikovaného odborníka, jenž vám pomůže prodat vaše průmyslové zboží. Od svého založení v roce 1930 jsme zaznamenali více než 10 000 úspěšných prodejních operací. Staráme se o to, aby bylo vaše zboží prodáno v dostupném čase za nejlepší možnou cenu a za použití optimálních prodejních metod.

Našimi zákazníky jsou zpravidla koneční uživatelé strojů a zařízení z celého světa. Snažíme se oslovit zákazníky aktivními marketingovými kampaněmi, čímž vám zajistíme nejvyšší možný zisk. Naše profesionalita v kombinaci s množstvím našich aukcí je zárukou širokého výběru strojů a zařízení, z nichž mohou naši potenciální kupující vybírat a rovněž zaručuje, že naši zákazníci budou služeb Troostwijk Auctions opakovaně využívat. Kvalita obchodování na našich stránkách je zřejmým ukazatelem této skutečnosti.

Jak prodej probíhá?

 • 1Kontakt
  • seznam strojů
  • návštěva
  • nabídka
  • smlouva
 • 2Příprava
  • (vytvořit) soupis
  • pořízení fotografií
  • realizace marketingového plánu
  • pořádání prohlídkového dne
 • 3Prodej
  • uskutečnění prodeje
  • informace pro kupující
  • fakturace
 • 4Dokončení
  • úhrada faktur
  • vyzvednutí zboží
  • platba klientům

  Díky 80 letům zkušeností z pořádání aukčních prodejů je společnost Troostwijk vaším ideálním partnerem pro prodej i poradenství v oblasti prodeje. Online aukce umožňují kupujícím umisťovat nabídky na internetu transparentním způsobem. Často tak lze činit v krátkém časovém horizontu. Mimo jiné pořádáme tradiční (live) aukce s podporou kupujících umisťujících nabídky na internetu (tzv. aukční systém webcast), privátní dohody či sjednávání prodeje a také tendrové prodeje. Výběr prodejní metody závisí na typu zboží, podmínkách trhu a konečných termínech.
  Nabízíme vám poradenství v souvislosti s prodejem vašeho majetku.

  Po formálních pokynech vám bude přidělen projektový manažer, který bude mít na starost přípravu prodeje na stránkách. Úspěšný prodej zboží závisí na správné přípravě. Naše marketingové oddělení navrhne marketingový plán pro přilákání potenciálních zájemců o koupi. Tímto způsobem dokážeme oslovit ty správné kupující pro vaše zboží. K optimalizaci vašeho zisku používáme Online techniky prodeje společnosti Troostwijk. Po ukončení nabídek na všechny položky zašleme fakturu jménem našeho klienta. Zboží se kupujícím vydává po obdržení platby v plné výši. Tato částka se následně převádí našemu klientovi.

Troostwijk uses cookies to provide a better experience with content on this site.Přijímat všechny cookies Cookies odmítal