• Amsterdam, 21.02.'17 15:25:48 CET
Jak nakupovat?

Jak začít

Použití naší internetové stránky je snadné. Dozvíte se zde vše, co potřebujete znát k zakoupení své první položky.

Registrace na MyTroostwijk

Pro umístění nabídky a plné využití internetových stránek společnosti Troostwijk Auctions je nutné se zaregistrovat. Registrace je zdarma a stačí ji provést pouze jedenkrát.

 1. Zaregistrujte se
 2. Aktivujte svůj účet.
 3. 'Přihlašte se' zadáním své e-mailové adresy a hesla pro MyTroostwijk.

Chcete získat více informací o dalších funkcích MyTroostwijk?

Vyhledávání

Existují 3 způsoby vyhledávání nabídek, které jsou předmětem vašeho zájmu:

 • Vyhledat požadovanou aukci prostřednictvím kalendáře aukcí
 • Zvolit jednu z kategorií
 • Pomocí 'tlačítka pro vyhledávání' (vpravo nahoře)

Učinění nabídky

Pro učinění nabídky je nutné se přihlásit. Před učiněním nabídky je třeba provést následující:

 1. Přečtěte si Smluvní podmínky
  Pro důležité informace týkající se veškerého prodeje či aukcí klikněte na 'Specifické smluvní podmínky'. Najdete zde informace o datu a času prohlídky aukčních položek, dále datum a čas zakončení aukce a dny, kdy je možné si vyzvednout zakoupené zboží. Dále se zde uvádějí platební podmínky, jakékoli změny všeobecných smluvních podmínek a případné dodatečné náklady. Tyto specifické smluvní podmínky jsou dodatkem ke všeobecným smluvním podmínkám pro online aukce.
 2. Informace o položkách
  Zde najdete informace o položce, na níž chcete učinit nabídku. Co je pro vás důležité?
  • popis položky
  • datum a čas ukončení aukce položky
  • stávající položka a následující přijatelná položka
  • procento obchodní přirážky a daně. Informace o položkách mohou dále obsahovat 'dodatečné náklady'. Jedná se o povinné náklady, které musí zaplatit kupující navíc ke kupní ceně. Dodatečné náklady mohou zahrnovat např. náklady na demontáž a nakládku zboží.

  Pro položky, o které se zajímáte, zvolte prosím ‘sledování položek’. Chcete získat více informací o sledování položek?
 3. Pravidla prodeje společnosti Troostwijk
  Pro online aukce platí následující pravidla:
  • 'Pravidlo 5 minut'
  • Kombinace
  • Fixní či zprostředkovaná nabídka
  • Dosažení nejnižší přijatelné ceny
  • Na základě přidělení


 4. Chcete získat podrobnější informace o pravidlech prodeje společnosti Troostwijk?
 5. Umístění nabídky a náhled nabídky
  Vložte výši své nabídky a potvrďte zvolením tlačítka 'Umístit tuto nabídku'. Formát částky musí obsahovat tečky, čárky a desetinné čárky. Poté se vám zobrazí náhled nabídky. Tento náhled obsahuje vaši částku navýšenou o daně, obchodní přirážku a případné další náklady. Po potvrzení tlačítkem 'Potvrdit nabídku' se vaše nabídka stává závaznou, nevratnou a bezvýhradnou.
 6. Obdržíte e-mail:
  • za každou nabídku (potvrzení nabídky)
  • za převýšení nabídky (příhoz)
  • za každý příhoz na vaši automatickou nabídku
  • v případě, že dojde k převýšení nabídky na kombinaci položek, jejíž součástí je vaše položka

Platba a vyzvednutí

Po ukončení poslední položky aukce končí. Pouze tehdy je možné zjistit, zda jsou položky přiděleny. Po ukončení aukce obdržíte e-mail obsahující sdělení, že byla v sekci 'Mé nákupy' na stránce MyTroostwijk umístěna kupní smlouva (proforma faktury). Tento e-mail obdržíte zpravidla tentýž den, zaslání e-mailu však může trvat až dva pracovní dny. Pokud v uvedeném časovém horizontu žádný e-mail neobdržíte, znamená to, že vám položka nebyla přidělena. Jakmile obdržíte kupní smlouvu, jste povinnineprodleně uhradit požadovanou částku. Požadovaná částka musí být převedena na účet společnosti Troostwijk uvedený na vaší faktuře. Jakmile bude platba připsána společnosti Troostwijk, jste povinni si vyzvednout zboží ve stanovený den a čas a na místě stanoveném společností Troostwijk. Tyto informace najdete ve specifických smluvních podmínkách. Není-li ve specifických smluvních podmínkách uvedeno jinak, jste povinni provést demontáž svých položek sami na základě pokynů společnosti Troostwijk.
Troostwijk uses cookies to provide a better experience with content on this site.Přijímat všechny cookies Cookies odmítal